Denim jacket for puki

做完件牛背心,就想試下做埋件有袖。
完成真係好有滿足感。
有左上一件經驗, 今次做得更滿意。
再造埋同luna一樣款既背心裙^^  好靚女呀~~

見佢咁靚,我又想買多隻puki la。>_<" 儲錢!!!