Star Rabbit

 ^^我真係好中意上次幫客人做既兔子衫,所以做多件比我隻pukipuki,
細細件仲黑色我覺得唔突出,改用星星布,效果好好丫。