Blue blouses

好開心。終於有時間做衫仔比luna。
唔知點解我覺得做細衫好做過大衫.... 太奇怪。
不過呢套衫唔算難, 仲有le個藍色我覺得好靚,加左個白色圓領仔︿︿真係唔錯。
要繼續努力呀~~