New sizes


 本來諗住遲下先做衫比luna。但都係忍唔住佢冇衫著,做件簡簡單單連身帽衫。
果然係易做好多。
唔理佢未妝都影住相先la^U^

襯埋前幾日去ixtee買既靚鞋仔,仲有mui-chan wigs, 好似日本妹,好可愛呀~
愈來愈中意pukifee。