smart

 

好型呀~自從去London就覺得著乾濕褸係好型既事。
近來戀上做BB衫,多留意了kids fashion。原來小童都有乾濕褸,試下做比lati W先。

咁鬼細件,選布好考眼光,本來買左幅卡其布做褸,點知返左屋企先覺布太硬......當然製作失敗了。
不服氣,係櫃底揾到一小塊杏色布碎,但這幅又太軟了,而且散口嚴重。 不過我個人好心急,想立即試下做唔做到效果,決定困難都要一試。
成品不算最理想,但穿上的效果竟然也不錯。是我想要的感覺。︿︿

不過我想還是要用更好的布料重做,大概會更理想罷。