My little princess

新妝既感覺同呢套衫好襯。
想做件娃娃感覺既裙仔比佢,可惜裙做得唔夠闊唔夠好睇。

做完一陣子街頭服,又做下d女仔野先,咁先唔會悶ka嘛。
試下可唔可以做得再仔細d先。