CCS~ Shoes

等左咁耐, 終於買到新鞋。
仲要係我想要好耐既金高跟鞋。
︿︿
好開心呀!
不過,都唔知ccs係d技術係咪好到咁....
而家d鞋薄到透光ka。
我個人就唔係好中意咁,感覺係佢地要減低成本(但佢地d鞋又賣貴左喎)
除左用料,製作上都算合格既~

好la, 得到新
鞋係時候諗下做d衫襯佢地lu。