Discovery Bay again

再去多次愉景灣,
因為上次原來有d地方行漏左未行。首先行左另一邊,有個小碼頭,好似話有條路入梅窩喎... 天好藍,仲有一群群既雀仔飛來飛去.雖然天冷,但有陽光下,好舒服。
行一陣就出返市集食野。
我地要坐露天,雖然好大風,但係個環境見到海都幾靚
um...對於我呢個冇咪要求既人,好似係咩都覺得好好食..
你睇下狗仔都想食你就知幾好食啦。

食完野正式出發,原來過左沙灘再入仲靚喎。
路比市區寛,兩旁種左好多樹,好有外國feel
唔覺有私家車,得高爾夫球車代步,當然仲有巴士啦。

我地行左好耐,終於行到入中央公園。
果度好靚ka, 好似alice in wonderland.
淨係公園都已經影左好耐.


係海邊坐一陣,又要行返出去啦。
行左幾個鐘,好累..又揾返間餐廳坐陣。又食~~~