Bridegroom

u-noa今次唔洗做配角啦!
當然la,我都用左心機做佢件飲衫ka.
男u-noa個樣真係好女仔.要戴返副感覺先好少少..真係唔知momoko會唔會有一日出返個男版呢.^^(笑)

少做男裝,今次都係做用女sizes加左少少做. 點知一時失手做短左條褲..^^"一坐低就釣腳,好肉酸tim..冇計啦,唔好影咁多對腳都唔會好覺掛!?

睇落unoa都幾有型丫!