party dress

黑色真係好難影...不過我又真係好中意黑.
再影多輯都仲係睇唔清..可能我應該做個白色既background先影...
算la. 希望大家估估下咁都叫睇到我做左咩. 

其實係一條毛毛裙.加一件分色top.加間條襪
我自己好滿意,覺得好型ka..
尤其係毛毛裙. 今季雜誌有好多毛裙.自己著又唔好睇.留返比momoko就啱哂la
仲有件top. 做分色心心位好難做得靚. 今次算係好滿意lu.