beauty in the sky今日天空好靚. 本來諗要開工畫圖,都忍唔住拎相機影下先. 一影就一個下午啦,好在今日工作唔算趕啫....

藍天真係好襯今次個look. 我都好想咁著住享受一下個陽光.
第一次出場胸衣,配襯粗belt+牛仔裙, 條belt都係新做既, 我好滿意啊. 自己都想擁有一條...
這個造型好H&M感覺.可能近來真的逛得太多.哈哈~~