Romantic mood 真係失禮哂,冇抺窗仲夠膽影......^^"  影果時無留意呀!
見今日下午有少少陽光,諗住影下momoko新造型. 影幾張就忽然冇左太陽,近日既天氣都好飄忽.一時落雨一時又好囇......討厭的天氣

夏天啦,一身健康膚色最合襯. 可惜我怕曬黑會有雀斑,又怕黑左好難白返. 咁就由日肌版momoko代我配合這個夏季吧!
我總認為深色皮膚著白色最出眾, 今次為佢製作夏日浪漫感覺, 繼續絲蕾layer, 短褲係想做層次效果,不過都睇唔到有layer. 仲做多條羅馬式腰belt.(我自己都有一條ka^^) 還是加上一對花邊短襪.
其實成品比設計圖失色,只算勉強見得人.
日肌真係好難影. 實物我覺得靚,但係唔知點影都係唔好睇.總係怪怪地咁...所以我都好少影日肌,得閒要多留意雜誌.黑妹倒底咩造型先最適合呢.