Polka Dots


 
前幾日又無無聊聊咁一個人行H&M,又身癢買左件波點裙....(點解你要開係我屋企附近!)

又真係覺得波點幾好襯. 決定做返件一樣既比momoko.
冇錯r. le隻衫真係同我買果件一樣款ka.
簡簡單單都幾好睇.尤其滿意近來做既吊帶位愈來愈幼,感覺會精緻點.


忽然想每買一件衫都做件一樣既比momoko. 咁樣我係咪唔會買多左野呢!?