Break up club昨日終於跟好友看了<<分手說愛你>>這齣電影。好看。真實。
是聽了電台的推介想這齣戲....
是真的,好幾個場口都有熟識的感覺,大有共嗚的場口如下:
 •  份工我冇做la.可以多d時間陪你丫ma.... (@__@")
 • 係澳門.行極都行唔到去目的地。 (女仔說:)不如搭車la。(男仔說:)好快到la係前面咋..
  再行左半個鐘~~~
  (女仔說:)你又話係前面既,咁耐都未到,不如搭的士la。(男仔說:)都話係前面就快到,點解你唔信下我呀!??
  然後,吵架了....
 • (女)你有冇計劃過將來!? (男)有呀
  (女) 咁你想做咩?  (男)我想做生意.
  (女)咁你想做咩生意?  (男)我未諗到,總之搵d生意搞下,打工唔啱我 (@_____@""")
 • (女)你忙咩r? (男)我忙緊我忙既野囉!(打機中~~)
......................
其實呢d係咪每一對情侶都會經過呢d對話呢? 如果係就話....共勉之啦!