Back to school

自從畢業之後再無返過中學,
昨日相約好友回校一行。原本中學部已經搬遷.現址改為小學部.
 十幾年之後重遊, 竟然感受到學校的美麗.
當年一直討厭的校園,今日重遊反而欣賞它有著歷史味道. 

呢套校服係我中三時候既作品(當然需要媽媽出手幫助)
當年大部份同學都唔中意件校服,我又唔覺得好反感.簡簡單單咁都幾好丫.
一直都想拎件校服返母校影相.終於有機會呢.
本來件衫係比JENNY既.所以sizes偏大,唔太合身.
不過,真係好開心
除左完成多年想拍的相片. 還跟舊同學兼好友重遊跑馬地.

thanks~~~^^