Orion's Sonata

又係一時衝動入手了, 訂左之後就開始後悔la..好在到貨冇想像中差, 總算唔錯la. 襯埋個聖誕氣氛, 即刻gd哂!!!

又去十蚊店拾好野, 今次終於搵到聖誕樹仔, 之前周圍搵都賣成$5x以上...十元店真係冇得頂!!!