CCS10SS「DAZZLING WEDDING」


Close-Clipped Sheep 2010S/S「DAZZLING WEDDING」
Morning Haze/Rainy Sky
価格:各39,000円(予定)
受注受付:azonet、AZONE各直営店

受注期間:2009年11月2日(月)~2010年1月7日(木)


遠睇隻金髮好似好靚喎,啡髮都好似唔錯.....


但係又box set.而家就算睇中CCS 都唔買得.太貴la.得個恨字. 都好既可以慳返d...