New Zealand~DAY3~4

第3日
我地去左睇另一個死火山,呢度可以見到sky tower, 有好多遊客來觀光呢。
我地係個死火山附近行, 見到好多牛, 佢地都唔怕人ka


之後又揸車去左個海邊.又係靚景,仲有馬車喎..

揾間cafe坐底睇下之後5日行程既資料, 接近四五點好多店已經關門早,好難先搵到間cafe。
歎杯long back,大師要計劃一下打後的五天行程。
是人晚餐~M記,順便要幫朋友拎張餐紙.


第4日
 我一早返左學校,部車竟然爆軚,
第3日
我地去左睇另一個死火山,呢度可以見到sky tower, 有好多遊客來觀光呢。
我地係個死火山附近行, 見到好多牛, 佢地都唔怕人ka


之後又揸車去左個海邊.又係靚景,仲有馬車喎..

揾間cafe坐底睇下之後5日行程既資料, 接近四五點好多店已經關門早,好難先搵到間cafe。
歎杯long back,大師要計劃一下打後的五天行程。
是人晚餐~M記,順便要幫朋友拎張餐紙.


第4日
 一早返學校,部車竟然爆軚!
冇心情~諗住唔出去玩,但係大師竹我悶, 最後都係去左Auckland Museum
睇到人地收館,又落雨,我地照行去下面 個亭影相....^^

五日駕車遊正式開始~待續!