Sweet Poodle ver.3

又係Sweet Poodle..佢已經成為我改娃既對象.

今次除左畫過全妝改左藍眼畫大左個咀.仲剪左個短髮...

好似做唔到自己想要既效果,睇黎又要再同佢植過髮先得la~~