S.S.T新裝

牛仔布,我一向都好難handle. 唔知係車機定係自己問題.成日都因為太厚車唔郁.
因為咁我好少做牛仔料,..今次為左襯入面條背心裙,先破例~~(真係非常難攪)
入面條背心裙都係用返上次紙樣,只係改左裙腳^^ (自己覺得好靚haha=^_^=)
一直都認為Slow-smile trad好難襯衫...難得今次頗合襯!