misaki

早排, 我在網上漫遊, 看見MEGUMI見到一個新面孔.~~Misaki

其實megumi個blog我一向都留意 佢影既娃的確好靚. 今次見到misaki有d眼前一亮...

忽然想買返個misaki....不過,香港冇乜貨,只係見過兩隻(冇興趣).

Misaki.....好想買!!!