The first & The last

終於攪掂隻B。。。

一直以來,我對Blythe沒有好感,大概是另我聯想到那齣"娃鬼怪嬰

後來,看到有些好娃者將佢改造,的確可愛,可素性高。。。

不過,Blythe仍然唔係我杯茶。

改娃,真的要很有耐性,還有點難度,尤其左右對稱方面。。

我唯一的Blythe,唔會再入,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我的改娃工程:

霧面。換眼片,眼睫毛。加眼眉。改妝。(輕微地刻嘴^__^")。加眼淚。

第一次做,手工的確麻麻.......