redo

比人買左條連身裙.  我又再做過另一條同款..
不過好似比起上次遜色左.唔知係咪件衫唔多襯唔通又要做返白色...

我又做多左隻介指仔比佢.^^完來做d小首飾都幾好襯衫ka !!!